Previous Next

Informace pro zájemce o činnost Platformy urgentních příjmů 4/2019


Setkání PUP

Druhé setkání PUP proběhlo v rámci ostravské konference intenzivistů v únoru 2018. Letošní setkání se uskutečnilo 31. ledna 2019 po programovém bloku UP na 21.th Colours of Sepsis s následujícím programem:

  • Vystoupení předsedkyně OS UM a MK – MUDr.Jana šeblová, Ph.D.
  • Informace o stavu legalizace vykazování pětice nových výkonů pro UP v ČR – MUDr. Vladislav Kutěj, MUDr. Jaromír Kočí Ph.D.,FACS 
  • Vystoupení mladých urgentistů s návrhem činnosti – MUDr. Tomáš Veleta, MUDr. Ondřej Rennét  
  • Varia

Novinky:

  • V segmentu organizačně provozním bylo dohodnuto minimálně jedno setkání za rok. Nejbližší proběhne na podzim 2019 s tím, že lednové setkání v Ostravě v rámci konference Colours of Sepsis by se mělo stát, budou-li zástupci PUP nadále zváni organizátory k naplnění bloku, žádoucí tradicí
  • Po doplnění databáze obsahuje nyní platforma 46 kontaktů z celé republiky. Jednotlivým členům jsou aktuálně zasílány informace z dění kolem UP, nyní především z oblasti sjednocení a legalizaci vykazování péče na UP v ČR.

Hlasování o termínu podzimního setkání PUP

Hlasujte, prosím, ZDE do 30. 4. 2019, potom napevno určíme výherní termín. Místo setkání bude upřesněno (Hradec Králové, nebo Pardubice). Budeme se těšit!

O. Rennét, T. Veleta 

Sekce mladých lékařů – informace pro zájemce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás s několika informacemi, které zčásti vyplynuly z účasti několika mladých lékařů na evropském kongresu urgentní medicíny (EuSEM) v Glasgow od 9. do 12. září 2018.

Je možnost se více zapojit a spolupracovat na mezinárodní úrovni se sekcí mladých lékařů EuSEM (Euroepan Society of Emergency Medicine – Young Emergency Medicine Doctors, YEMD). MUDr. Katarína Veselá se zúčastnila jednání této sekce a evropští kolegové jsou velmi vstřícní.

Kromě vzdělávacích kurzů nebo účasti na konferencích se sekce snaží i o zmapování možností výměnných stáží evropských urgentních příjmů a má stálého zástupce ve výkonném výboru evropské společnosti.

Bylo by dobré, kdyby se lékaři a případně medici registrovaní v Sekci mladých lékařů SUMMK ČLS JEP sešli, zvolili si vedení (předsedu a místopředsedu, tak jako ostatní sekce společnosti) a delegovali svého zástupce, který by se mohl účastnit schůzí výboru společnosti. Podmínkou členství v sekci je členství ve Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. Volby do vedení sekce je schopna zajistit Členská evidence ČLS JEP (elektronicky).

Rozsah další činnosti je pak už na členech sekce, ale zcela nepochybně by se nabízela účast na kongresech, snad i na evropském kongresu 2019, který se bude konat v Praze v říjnu 2019. Organizace zájemců o aktivní činnost v sekci by se ujala MUDr. Katarína Veselá, v případě zájmu o větší zapojení do činnosti sekce se jí prosím ozvěte na mail: katka@hipokrates.cz

Schůzka členů Sekce mladých lékařů urgentní medicíny i zájemců o zapojení se bude konat v sobotu 4. 5. 2019  v Praze, místo ještě bude upřesněno.

MUDr. Šeblová Jana, Ph.D., FESEM                               MUDr. Katarína Veselá
Vědecký sekretář SUMMK                                              

Safety karty pro LZS

Sekce LZS SUMMK ve spolupráci s provozovateli LVS a Ministerstvem vnitra připravila „Safety karty LZS“ – přehledné návody ke spolupráci mezi pozemními skupinami ZZS a posádkou LZS.

SAFETY KARTA ke stažení (PDF):     NA ŠÍŘKU  —  NA VÝŠKU

HEMS meeting 2019

Pravidelné setkání leteckých záchranářů tentokrát hostil Liberec. Zprávu a přednášky najdete zde:

Zpráva z HEMS meetingu (Smržová)
K04 v zimě
K05 – spolupráce s Horskou službou
K06 v zimě
K09 – Agusta K109
K15 v zimě
K18 – zimní výbava
Akcidentální hypotermie (Kubalová)
Změny v předpisech HEMS (Škvrně)
Zimní provoz LZS (Vašák)
Noční provoz LZS PČR (Vlasák)

Zápis z 1. schůze výboru

Ustavující schůze nového výboru proběhla v Praze. Novým předsedou na další čtyřleté období byl zvolen MUDr. Roman Gřegoř z Ostravy. Zápis v příloze.

Termíny atestací v roce 2021

V roce 2021 jsou vypsány tyto atestační termíny:

  • 15.6.2021 – LF Hradec Králové,
  • 9.11.2021 – LF Ostrava

Statistika LZS za rok 2018

Souhrnná tabulka ke stažení ZDE (formát PDF)

Emergency medicine day – 27.5.2019

Sympozium ČRR – Praha 7.6.2019

Rallye Rejvíz 2019