Specializační oborová rada (SOR)

Informace o převodu specializačního vzdělávání na lékařské fakulty)

Členové SOR

MUDr. Milana Pokorná, Ph.D. (1. LF UK Praha) – předsedkyně SOR
MUDr. Jiří Zika (2. LF UK Praha)
MUDr. Jiří Knor, Ph.D (3. LF UK Praha)
MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D (LF UK v Hradci Králové)
MUDr. Roman Bosman (LF UK v Plzni)
MUDr. Martin Slezák (LF MU v Brně)
MUDr. Petr Hubáček, MBA. (LF UP v Olomouci)
MUDr. Roman Gřegoř (LF OU v Ostravě)