Sekce LZS

*******************************

AKTUALITYSTATISTIKA LZS HEMS MEETING

*******************************

Letecká záchranná služba je již dlouhou dobu pevnou součástí systému přednemocniční neodkladné péče v České republice. Její vývoj, aktuální způsob fungování i předpokládané další směrování přinášejí řadu specifik a odlišností od jiných oblastí urgentní medicíny, které zásadním způsobem ovlivňují bezpečnost a kvalitu práce a provozu LZS.

Všechna střediska LZS v ČR jsou konfrontována s obdobnými provozními problémy a výzvami a pracovní skupina pro LZS se má stát platformou, která bude jednotlivá střediska a odborníky věnující se problematice LZS spojovat a společným úsilím posouvat k větší kvalitě a bezpečnosti. Pracovní skupina se bude věnovat zejména:

  • 1. definici kvality v LZS, návrhům způsobu jejího sledování a řízení;
  • 2. celostátní unifikaci pravidel pro noční provoz LZS – úkolům a roli pozemních složek, definici možností a potřeb LZS v noci, zlepšení využitelnosti stávajících středisek LZS s nočním provozem;
  • 3. řešení problematiky komunikace v LZS, vytvoření návrhu celorepublikově platného komunikačního řádu;
  • 4. operačnímu řízení LZS – konfrontaci indikačních dat z jednotlivých ZOS, zlepšení naplňování platného doporučeného postupu SUMMK;
  • 5. posilování jednotného vnímání pacientské a letové bezpečnosti;
  • 6. výměně zkušeností z medicínského i technického vzdělávání a výcviku posádek LZS, sdílení způsobů nastavení spolupráce jednotlivých členů posádky;
  • 7. vytvoření celostátního registru zásahů s použitím speciálních záchranných technik (podvěs, slanění, jeřáb);
  • 8. shromažďování statistických i jiných dat z jednotlivých středisek (např. vytváření kompletních ročních statistik zahrnujících všechna střediska, vytváření přehledu zdravotnického vybavení vrtulníků na jednotlivých stanovištích, přehled probíhajících vědeckých studií na LZS a jejich případná koordinace apod.).

*******************************

NEVEŘEJNÁ ZÓNA