Pracovní skupina pro operační řízení

Hlavní náplní pracovní skupiny operačního řízení je odborná podpora činnosti zdravotnických operačních středisek, podpora setkávání a výměny zkušeností, sběru dat a vědecké činnosti.

Hlavním výstupem jsou návrhy doporučených postupů, které jsou předkládány výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.

Doposud přijaté doporučené postupy přímo se týkající činnosti ZOS:

TELEFONICKY ASISTOVANÁ PRVNÍ POMOC

POSKYTOVÁNÍ TELEFONICKÝCH INFORMACÍ O OBVYKLÉM POSTUPU

NÁLEZ TĚLA ZEMŘELÉHO

SYSTÉMOVÉ FUNKČNÍ HODNOCENÍ PRÁCE ZOS

*******************************

KONTAKTY NA SEKCI: ondrej.franek@zzshmp.cz; krencikovaja@zzskhk.cz; svabavl@zzskhk.cz

*******************************

NEVEŘEJNÁ ZÓNA