Dostálovy dny urgentní medicíny

Dostálovy dny jsou tradiční největší odborná akce společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Koná se každoročně od roku 1994, nejprve v Hradci nad Moravicí, nyní v Ostravě.

Prim. MUDr. Jiří Dostál (1931 – 1993) – lékař, zakladatel lůžkového oddělení a dlouholetý primář ARO Městské nemocnice s poliklinikou Ostrava-Fifejdy, organizátor záchranné služby, městský anesteziolog v Ostravě.

V roce 2019 se místo tradičních Dostálových dní uskuteční Dostálův den jako součást kongresu Evropské společnosti urgentní medicíny (EUSEM) v Praze.