Leden 2021 archive

Studie HEROES – dopady pandemie na psychické zdraví poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

V roce 2020, konkrétně od 24. 6. 2020 do 31. 8. 2020 proběhlo v ČR první kolo sběru dat studie The COVID-19 HEalth caRe wOrkErS (HEROES) Study“. Studie nadále probíhá, další podrobnosti a výsledky z první fáze jsou k dispozici zde.

Zápis z 11. schůze výboru

V příslušné sekci byl zveřejněn zápis z 11. schůze výboru.

Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19

Společnost praktického lékařství ČLS JEP pořádá webinář Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19. , který se bude konat v úterý 5. ledna od 18.00 hodin (pozvánka).Odborným garantem webináře je doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a za Českou lékařskou společnost JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.Do studia přijal pozvání koordinátor očkovací strategie MZČR PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA.  Dále zde budou prezentovány …

Continue reading