Červen 2020 archive

Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zástupci České společnosti popáleninové medicíny a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP připravilo koncepci, která definuje jednotná pravidla postupu pro případ vzniku mimořádné události s velkým počtem popálených pacientů. Dokument zároveň přináší i návrh konkrétních kroků pro jednotlivé etapy zdravotní péče, a to ve formě karet. Dokument je ke stažení …

Continue reading

Upravené doporučené postupy – návrhy k veřejné diskuzi a připomínkám

Vážené kolegyně a kolegové, výbor SUMMK předkládá k veřejné diskuzi a oponentuře dva výrazně rozšířené doporučené postupy. Změny doporučeného postupu „Indikační kritéria a operační řízení letecké záchranné služby (LZS)“ se týkají zejména jednotné podoby tísňové výzvy pro leteckou výjezdovou skupinu. Návrh DP je stažení ZDE. Doporučený postup „Systémové funkční hodnocení činnosti zdravotnické záchranné služby“ vznikl …

Continue reading

Zápis z telekonference zástupců ZOS ZZS ČR

Zápis z telekonference ZDE.

Zápisy ze schůzí výboru

Do příslušné sekce přibyly zápisy ze 7. a 8. schůze výboru.