Pracovní skupina urgentní ultrasnografie

Programové prohlášení

Curriculum urgentní ultrasonografie