Podmínky pro udělení odborné garance společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof

INFORMACE PRO ORGANIZÁTORY AKCÍ

1. Oznámení o uspořádání akce obdrží Výbor nejméně jeden rok před předpokládaným konáním.

2. Šest měsíců před konáním akce zveřejní organizátor hlavní témata konference.

3. Nejméně 3 měsíce před akcí je nutné předložit odborný program a měsíc předem abstrakta přednášek s krátkým curriculem autorů alespoň jednomu členu výboru tak, aby měl výbor možnost zasáhnout do odborné úrovně přijímaných abstrakt. Alespoň jeden člen výboru je současně ve vědeckém výboru konference. Abstrakta jsou požadována ve strukturované formě (pro původní studie požadovaná struktura: úvod – metody – výsledky – diskuze –závěr; pro ostatní: cíl sdělení – vlastní obsah – závěr); optimální délka abstraktu 200 – 250 slov.

4. Je požadována aktivní účast členů výboru v moderování přednášek, a pokud budou formulovány výstupy z konference, pak jen ve spolupráci s výborem.

5. Firemní přednášky nesmí být na výborem garantovaných akcích zařazeny do odborného programu.

6. Společnost a její logo bude uváděno na všech oficiálních materiálech konference.

7. Organizátor zajistí u výborem garantovaných akcí pro studenty lékařských fakult (po předložení potvrzení o studiu) slevu kongresového poplatku na 10% ceny pro lékaře.

8. Vzhledem ke změně podmínek akreditace odborných akcí na základě novelizace Stavovského předpisu č. 16 ČLK upouští Výbor od zpoplatnění odborné garance.

Výbor poskytne na webu www.urgmed.cz prostor pro koordinaci termínů a oznámení akce. Případné dotazy směřujte na jakéhokoliv člena Výboru, případě využijte kontaktní formulář ZDE.

Aktualizace: 12.1.2012