Upravené doporučené postupy – návrhy k veřejné diskuzi a připomínkám

Vážené kolegyně a kolegové, výbor SUMMK předkládá k veřejné diskuzi a oponentuře dva výrazně rozšířené doporučené postupy.

Změny doporučeného postupu „Indikační kritéria a operační řízení letecké záchranné služby (LZS)“ se týkají zejména jednotné podoby tísňové výzvy pro leteckou výjezdovou skupinu. Návrh DP je stažení ZDE.

Doporučený postup „Systémové funkční hodnocení činnosti zdravotnické záchranné služby“ vznikl rozšířením doporučení, týkajícího se sledování kvality práce ZOS. Stanovuje jednotná funkční kritéria hodnocení práce ZZS jako celku. Návrh DP je ke stažení ZDE.

Připomínky k oběma doporučeným postupům zasílejte mailem kterémukoliv editorovi DP, případně na jakýkoliv kontakt naší Společnosti – viz ZDE, DO 30.9.2020.

Děkujeme, Výbor SUMMK