Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19

Společnost praktického lékařství ČLS JEP pořádá webinář Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19. , který se bude konat v úterý 5. ledna od 18.00 hodin (pozvánka).
Odborným garantem webináře je doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a za Českou lékařskou společnost JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.Do studia přijal pozvání koordinátor očkovací strategie MZČR PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA.  Dále zde budou prezentovány i prvotní zkušenosti s očkováním zdravotníků ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. O tyto informace jsme požádali ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA.

Registrace je možná na webových stránkách: https://www.praktickylekar.online/prenosy-online