Nové doporučené postupy

Vážené kolegyně a kolegové, před koncem roku si dovolujeme předložit dva doporučené postupy. Jeden z nich je zcela nový a řeší historicky poprvé Indikátory kvality činnosti zdravotnické záchranné služby. Druhý doporučený postup se týká Indikačních kritérií a operačního řízení letecké záchranné služby (LZS) a je aktualizací stávajícího, dva roky starého materiálu.

Dovolte mi zároveň, abych Vám jménem výboru SUMMK popřál krásné Vánoce, a především trvalé zdraví a štěstí do roku nastávajícího. Někdo může namítnout, že je to přání nenápadité, obyčejné a stále se opakující. Myslím, že ale většina z Vás bude se mnou souhlasit, že zvláště nyní je takové přání naléhavější než kdykoliv předtím.

S úctou

MUDr. Roman Gřegoř, MBA

předseda SUMMK