Zápis z 10. schůze výboru

Vložen zápis z 10. schůze výboru, která se konala videokonferenčně dne 21. 10. 2020 od 14:00 hodin.