SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY a MEDICÍNY KATASTROF

Česká lékařské společností Jana Evangelisty Purkyně

    

aktualizace: 16. 11. 2017

Novinky na webu:

Zápisy z 20. - 22. schůze Výboru

Domácí a genderově podmíněné násilí - manuál pro lékaře

ODBORNÉ AKCE S GARANCÍ SPOLEČNOSTI UM a MK ČLS JEP

Dostálovy dny 2018 - 20 let urgentní medicíny v ČR

OSTATNÍ ODBORNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKCE

      

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ODBORNÉ GARANCE

 

 

INFORMACE PRO ČLENY

 

STANOVISKA VÝBORU
 

ČLENOVÉ, VÝBOR, STANOVY 

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ VÝBORU
 

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

DOPORUČENÉ POSTUPY
 

SEKCE NLZP

 

DOSTÁLOVY DNY
 

SEKCE MEDICÍNY KATASTROF

 

   STATISTICKÉ SOUHRNY ÚZIS OBORU ZZS
 

SEKCE LZS

 

  ODKAZY

KONCEPCE OBORU

PŘIHLÁŠKA

URGENTNÍ MEDICÍNA - ELEKTRONICKÝ ARCHIV ČASOPISU

INFORMACE PRO NÁHODNÉ NÁVŠTĚVNÍKY

SEZNAM GARANTOVANÝCH ZNALCŮ V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA

STATISTIKA PŘÍSTUPŮ

NAPIŠTE NÁM

ADMINISTRACE MAILU

Poděkování panu Michalu Rudovi z Prahy za bezplatný webhosting a vše, co s tím souvisí.

Licence Creative Commons
ČLS JEP - spol. UMMK, jejímž autorem je www.urgmed.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko.

(c)  Společnost UM a MK ČLS JEP 2002 - 2017