Previous Next

Guidelines 2021 zveřejněny

S ročním zpožděním díky pandemii COVID-19 byly dnes v rámci právě zahájeného virtuálního kongresu Resuscitation2021: The Guidelines Congress, pořádaného European Resuscitation Council (ERC), zveřejněny v plném znění nová pravidla pro výuku a provádění kardiopulmonální resuscitace – GUIDELINES 2021. Navazují tak na poslední do té doby platné GUIDELINES 2015, které byly poprvé představeny na kongresu RESCUSCITATION 2015 v Praze.

Zápis z 15. schůze výboru

Zápis z 15. schůze výboru, který se konal on-line dne 30.ervna 2021, je dostupný zde.

1.MOTOLSKÝ DEN DĚTSKÉ URGENTNÍ MEDICÍNY

Rádi tlumočíme pozvánku paní primářky dětského urgentního příjmu FN Motol, MUDr. Jitky Dissou, MBA, na 1.MOTOLSKÝ DEN DĚTSKÉ URGENTNÍ MEDICÍNY, který se koná 9.9. 2021 u příležitosti  desátého výročí založení dětského urgentního příjmu ve FNM. Pozvánka s podrobnostmi je zde.

 

Zápis ze 14. schůze výboru

V příslušné sekci a zde najdete zápis ze 14. schůze výboru společnosti.

Zápis ze 13. schůze výboru

V příslušné sekci byl doplněn zápis ze 13. on-line schůze výboru.

Den urgentní medicíny 27.5.2021

Pozvánka na X. odborné symposium ČRR – Resuscitace 2021 (virtuální)

V návaznosti na nově publikované GUIDELINES 2021 (viz předchozí příspěvek) připravila Česká resuscitační rada (ČRR) jejich představení na v pořadí již desátém tradičním jednodenním X. odborném symposiu ČRR – Resuscitace 2021 , který proběhne virtuálně. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách ČRR – viz odkaz výše.

Zápis z 12. schůze výboru

Schůze se konala on-line a jejím hlavním bodem byly tentokrát urgentní příjmy a vykazování nových kódů zdravotním pojišťovnám. Zápis je zde.

Mezinemocniční transport pacientů s těžkým a kriticky závažným průběhem COVID-19

Kolektiv autorů z Ústí na Labem poskytl Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof materiál, který reflektuje zkušenosti z mezinemocničních transportů pacientů s těžkým průběhem nemoci COVID-19. Vzniklo tak konsensuální stanovisko, které tímto dáváme k dispozici.

Důležité informace k platbě členských příspěvků

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz

Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešla období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.

Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz  K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete zde: https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni

S pozdravem a díky za spolupráci

Dana Hanušová členská evidence, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.

E-mail: cle@cls.cz