SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY a MEDICÍNY KATASTROF

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

    

aktualizace: 5.8.2018

Novinky na webu:

Aktualizace sekce LZS

Mezioborové stanovisko - Centra péče o nemocné po srdeční zástavě

DOSTÁLOVY DNY 2018 - POZVÁNKA

 

ODBORNÉ AKCE S GARANCÍ SPOLEČNOSTI UM a MK ČLS JEP

XII. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN

OSTATNÍ ODBORNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKCE

      

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ODBORNÉ GARANCE

 

 ČLENOVÉ, VÝBOR, STANOVY  ZÁPISY ZE SCHŮZÍ VÝBORU
 

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

DOPORUČENÉ POSTUPY
 

SEKCE NLZP

 

 DOSTÁLOVY DNY
 

SEKCE LZS

 

STANOVISKA VÝBORU 
 

SEKCE MEDICÍNY KATASTROF

 

   INFORMACE PRO ČLENY
 

SEKCE OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ

 

  STATISTICKÉ SOUHRNY ÚZIS OBORU ZZS

KONCEPCE OBORU  ///  PŘIHLÁŠKA ///   URGENTNÍ MEDICÍNA - ELEKTRONICKÝ ARCHIV ČASOPISU   ///   INFORMACE PRO NÁHODNÉ NÁVŠTĚVNÍKY  ///   SEZNAM GARANTOVANÝCH ZNALCŮ V OBORU URGENTNÍ MEDICÍNA   ///   ODKAZY

STATISTIKA PŘÍSTUPŮ

NAPIŠTE NÁM

ADMINISTRACE MAILU

Poděkování panu Michalu Rudovi z Prahy za bezplatný webhosting a vše, co s tím souvisí.

Licence Creative Commons
ČLS JEP - spol. UMMK, jejímž autorem je www.urgmed.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko.

(c)  Společnost UM a MK ČLS JEP 2002 - 2018