Previous Next

Aktualizace doporučeného postupu

V sekci oborových doporučených postupů byla přidána aktualizace „Návrhu jednotné metodiky pro přednemocniční neodkladnou péči během
pandemie COVID 19 (SARS-CoV-2)
„, kterou ve verzi 3/18-11-2020 najdete také ke stažení zde:

Kritéria a podmínky pro ponechání pacienta s příznaky nemoci COVID-19 v ambulantní péči

Aktualizace doporučeného postupu 11/2020 najdete ke stažení ZDE, trvalý odkaz v rubrice Oborové doporučené postupy. Souběžně je text odeslán společnostem ČSIM i ČSARIM, které se podíleny na původní verzi. Schválená verze se pak objeví v mezioborových doporučených postupech.

Zápis z 9. schůze výboru

Do sekce „Zápisy z výboru“ byl doplněn zápis poslední „živé“ prezenční schůze výboru. Nejdete jej i zde: Zápis 26. 8. 2020

27. Dostálovy dny urgentní medicíny zrušeny!

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci urgentní medicíny,

s velikým politováním musím jménem výboru společnosti sdělit smutný fakt, kterým je zrušení plánované konference 27. Dostálovy dny urgentní medicíny, plánované na 20. – 22. října 2020. O zrušení rozhodl hlasováním jednoznačně celý výbor SUMMK.

Navzdory mírnému optimismu ještě v minulém týdnu došlo v minulých dnech k souběhu několika vlivů, které nakonec konání akce znemožnily.

První z nich je stále se zhoršující situace stran průběhu pandemie viru COVID-19 v České republice. Definitivní ranou do vazu však bylo páteční oznámení Clarion Congress Hotelu v Ostravě, že navzdory zabookovanému termínu rok dopředu a veškerým platným rezervacím, nám nemohou k ubytování poskytnout jakoukoliv kapacitu v hotelu samotném. Důvodem je rozhodnutí tenisové asociace WTA o přeložení místa konání ženského tenisového turnaje z Číny do Ostravy v kolidujícím termínu. Hotel tak údajně potřebuje mít na celou dobu konání, která se bohužel kryje s plánovaným termínem Dostálových dnů, veškerou ubytovací kapacitu. Náhradní nabízené řešení nebylo akceptovatelné z hlediska pohody účastníků i důvodů epidemických.

Rozhodování nebylo lehké, už jen s přihlédnutím k faktu, že podobná situace se nikdy nevyskytla za celých 27 let existence konference a také skutečnosti, kdy bylo registrováno již přes 250 účastníků a přihlášena celá řada firem a partnerů. Nicméně rozhodnutí o zrušení akce bylo nyní ještě možno přijmout bez závažných finančních dopadů. Všem, kteří již uhradili registrační poplatek budou finanční prostředky samozřejmě vráceny.

Další informace a kontakty naleznete na webové stránce akce: http://www.sanopharm.cz/akce/dostalovy-dny/

Ještě jednou se všem omlouváme a věříme, že se s většinou z Vás setkáme při 28. Dostálových dnech v příštím roce.

Smutná zpráva ze Středočeského kraje

Dne 5.8.2020 zemřel po dlouhé nemoci MUDr. Jan Koutenský. Připojujeme osobní vzpomínku ředitele ZZS SČK MUDr. Jiřího Knora, PhD.

Pozvání k účasti ve studii HEROES

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie způsobené novým koronarovirem. Naše odborná společnost je českým partnerem mezinárodní multicentrické studie, které se účastní asi 30 zemí a která je koordinována Univerzitou Chile a Columbia University v New Yorku. Studie je schválena etickou komisí MZ ČR a ministerstvo převzalo nad studií garanci. Podrobnosti naleznete v přiložených dokumentech.

Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zástupci České společnosti popáleninové medicíny a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP připravilo koncepci, která definuje jednotná pravidla postupu pro případ vzniku mimořádné události s velkým počtem popálených pacientů. Dokument zároveň přináší i návrh konkrétních kroků pro jednotlivé etapy zdravotní péče, a to ve formě karet.

Dokument je ke stažení v sekci Mezioborové doporučené postupy ve formátech standard“ (A4 na výšku) a brožura“ (2xA5)

Upravené doporučené postupy – návrhy k veřejné diskuzi a připomínkám

Vážené kolegyně a kolegové, výbor SUMMK předkládá k veřejné diskuzi a oponentuře dva výrazně rozšířené doporučené postupy.

Změny doporučeného postupu „Indikační kritéria a operační řízení letecké záchranné služby (LZS)“ se týkají zejména jednotné podoby tísňové výzvy pro leteckou výjezdovou skupinu. Návrh DP je stažení ZDE.

Doporučený postup „Systémové funkční hodnocení činnosti zdravotnické záchranné služby“ vznikl rozšířením doporučení, týkajícího se sledování kvality práce ZOS. Stanovuje jednotná funkční kritéria hodnocení práce ZZS jako celku. Návrh DP je ke stažení ZDE.

Připomínky k oběma doporučeným postupům zasílejte mailem kterémukoliv editorovi DP, případně na jakýkoliv kontakt naší Společnosti – viz ZDE, DO 30.9.2020.

Děkujeme, Výbor SUMMK

Zápis z telekonference zástupců ZOS ZZS ČR

Zápis z telekonference ZDE.

Zápisy ze schůzí výboru

Do příslušné sekce přibyly zápisy ze 7. a 8. schůze výboru.