Previous Next

Den urgentní medicíny 27.5.2021

Guidelines 2021 zveřejněny

S ročním zpožděním díky pandemii COVID-19 byly dnes v rámci právě zahájeného virtuálního kongresu Resuscitation2021: The Guidelines Congress, pořádaného European Resuscitation Council (ERC), zveřejněny v plném znění nová pravidla pro výuku a provádění kardiopulmonální resuscitace – GUIDELINES 2021. Navazují tak na poslední do té doby platné GUIDELINES 2015, které byly poprvé představeny na kongresu RESCUSCITATION 2015 v Praze.

Zápis ze 13. schůze výboru

V příslušné sekci byl doplněn zápis ze 13. on-line schůze výboru.

Pozvánka na X. odborné symposium ČRR – Resuscitace 2021 (virtuální)

V návaznosti na nově publikované GUIDELINES 2021 (viz předchozí příspěvek) připravila Česká resuscitační rada (ČRR) jejich představení na v pořadí již desátém tradičním jednodenním X. odborném symposiu ČRR – Resuscitace 2021 , který proběhne virtuálně. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách ČRR – viz odkaz výše.

Zápis z 12. schůze výboru

Schůze se konala on-line a jejím hlavním bodem byly tentokrát urgentní příjmy a vykazování nových kódů zdravotním pojišťovnám. Zápis je zde.

Mezinemocniční transport pacientů s těžkým a kriticky závažným průběhem COVID-19

Kolektiv autorů z Ústí na Labem poskytl Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof materiál, který reflektuje zkušenosti z mezinemocničních transportů pacientů s těžkým průběhem nemoci COVID-19. Vzniklo tak konsensuální stanovisko, které tímto dáváme k dispozici.

Důležité informace k platbě členských příspěvků

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz

Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešla období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.

Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz  K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete zde: https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni

S pozdravem a díky za spolupráci

Dana Hanušová členská evidence, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.

E-mail: cle@cls.cz

Statistika LZS za rok 2020

Souhrnná tabulka ke stažení ZDE (formát PDF)

Stanovisko k případu nevyslání výjezdové skupiny (zveřejnil web TN.cz)

Na výše uvedeném webu byl zveřejněn článek, věnující se případu, kdy na tísňovou linku volali příbuzní devětapadesátiletého muže, který byl dušný a měl i další potíže. Nebyla k němu vyslána výjezdová skupina. O den později se stav nemocného náhle prudce zhoršil – upadl do bezvědomí. Přivolaná ZZS muže neúspěšně resuscitovala a ten nakonec zemřel.

Po vyslechnutí nahrávky hovoru, který je k příspěvku připojen, považuje výbor SUMMK odmítnutí výjezdu zdravotnické záchranné služby operátorem tísňové linky 155 za postup, který neodpovídá náležité odborné úrovni. Celé stanovisko je k dispozici zde.

Studie HEROES – dopady pandemie na psychické zdraví poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

V roce 2020, konkrétně od 24. 6. 2020 do 31. 8. 2020 proběhlo v ČR první kolo sběru dat studie The COVID-19 HEalth caRe wOrkErS (HEROES) Study“. Studie nadále probíhá, další podrobnosti a výsledky z první fáze jsou k dispozici zde.