Registrace na 26. Dostálův den UM zahájena!

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

byla zahájena samostatná registrace na 26. Dostálův den urgentní medicíny, který se koná 13. 10. 2019 v Praze v Kongresovém centru v rámci Evropského kongresu urgentní medicíny (EUSEM) od 12. do 16. 10. 2019, viz:  https://www.hanzo.cz/ddum

Je možno registrovat se buď samostatně na český jednodenní program (při registraci do 31. 7. 2019 poplatky pro lékaře 1200 Kč, NLZP 1000 Kč, od 1. 8. 2019 lékaři 1400 Kč a NLZP 1200 Kč, platba na místě pro omezenou kapacitu nebude možná). Ti z českých účastníků, kteří se zaregistrují na celý kongres, se mohou zúčastnit české části bez další platby, jenom je nutné tuto možnost zaškrtnout při registraci (též s ohledem na kapacitu a vzájemnou informovanost s organizátory kongresu EUSEM o účastnících 26. Dostálova dne). 

Zápis ze 3. schůze výboru

Zápis z 2. schůze výboru, která se konala dne 10.4.2019, je ke stažení níže:

Zpráva o setkání Sekce mladých lékařů urgentní medicíny 5/2019

Zpráva ze setkání je ke stažení ZDE.

Nový – aktuální vzdělávací program oboru Urgentní medicína konečně ze strany MZ ČR schválen a zveřejněn!

Po řadě měsíců od doby, kdy výbor Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof dodal na MZ ČR aktualizovaný vzdělávací program oboru, Ministerstvo konečně tento program spolu s mnoha dalšími schválilo a zveřejnilo – viz text níže:

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví schválilo nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ v roce 2005, 2009-2010, 2011 a 2015.

Vzdělávací programy se vztahují na lékaře zařazené do příslušných oborů po 1. 7. 2017.

Specializační program je možné stáhnout ZDE.

Pozvánka na kazuistický seminář UPD FN Motol

Oddělení urgentního příjmu dospělých FN Motol si dovoluje pozvat všechny zájemce na kazuistický seminář, na který se koná u příležitosti 20 let existence dne 23.5.2019 v době od 9:30 do 15:00. Bližší informace ZDE.

Uzávěrka pro zasílání abstrakt na kongres EUSEM v Praze se blíží

Vážené kolegyně a koelgové, upozorňujeme na blížící se termín uzávěrky pro zaslání abstrakt na kongres EUSEM v Praze. Abstrakta lze zasílat do středeční půlnoci 15.5.2019. Využijte této jedinečné možnosti pro prezentaci svých výsledků a navázání kontaktů s odbornou veřejností z celého světa. Podrobnosti ZDE.

Zápis ze setkání sekce LZS – Mikulov 24.4.2019

Zápis z 2. schůze výboru

Zápis z 2. schůze výboru, která se konala dne 10.4.2019, je ke stažení ZDE

Informace pro zájemce o činnost Platformy urgentních příjmů 4/2019


Setkání PUP

Druhé setkání PUP proběhlo v rámci ostravské konference intenzivistů v únoru 2018. Letošní setkání se uskutečnilo 31. ledna 2019 po programovém bloku UP na 21.th Colours of Sepsis s následujícím programem:

  • Vystoupení předsedkyně OS UM a MK – MUDr.Jana šeblová, Ph.D.
  • Informace o stavu legalizace vykazování pětice nových výkonů pro UP v ČR – MUDr. Vladislav Kutěj, MUDr. Jaromír Kočí Ph.D.,FACS 
  • Vystoupení mladých urgentistů s návrhem činnosti – MUDr. Tomáš Veleta, MUDr. Ondřej Rennét  
  • Varia

Novinky:

  • V segmentu organizačně provozním bylo dohodnuto minimálně jedno setkání za rok. Nejbližší proběhne na podzim 2019 s tím, že lednové setkání v Ostravě v rámci konference Colours of Sepsis by se mělo stát, budou-li zástupci PUP nadále zváni organizátory k naplnění bloku, žádoucí tradicí
  • Po doplnění databáze obsahuje nyní platforma 46 kontaktů z celé republiky. Jednotlivým členům jsou aktuálně zasílány informace z dění kolem UP, nyní především z oblasti sjednocení a legalizaci vykazování péče na UP v ČR.

Hlasování o termínu podzimního setkání PUP

Hlasujte, prosím, ZDE do 30. 4. 2019, potom napevno určíme výherní termín. Místo setkání bude upřesněno (Hradec Králové, nebo Pardubice). Budeme se těšit!

O. Rennét, T. Veleta 

Sekce mladých lékařů – informace pro zájemce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás s několika informacemi, které zčásti vyplynuly z účasti několika mladých lékařů na evropském kongresu urgentní medicíny (EuSEM) v Glasgow od 9. do 12. září 2018.

Je možnost se více zapojit a spolupracovat na mezinárodní úrovni se sekcí mladých lékařů EuSEM (Euroepan Society of Emergency Medicine – Young Emergency Medicine Doctors, YEMD). MUDr. Katarína Veselá se zúčastnila jednání této sekce a evropští kolegové jsou velmi vstřícní.

Kromě vzdělávacích kurzů nebo účasti na konferencích se sekce snaží i o zmapování možností výměnných stáží evropských urgentních příjmů a má stálého zástupce ve výkonném výboru evropské společnosti.

Bylo by dobré, kdyby se lékaři a případně medici registrovaní v Sekci mladých lékařů SUMMK ČLS JEP sešli, zvolili si vedení (předsedu a místopředsedu, tak jako ostatní sekce společnosti) a delegovali svého zástupce, který by se mohl účastnit schůzí výboru společnosti. Podmínkou členství v sekci je členství ve Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. Volby do vedení sekce je schopna zajistit Členská evidence ČLS JEP (elektronicky).

Rozsah další činnosti je pak už na členech sekce, ale zcela nepochybně by se nabízela účast na kongresech, snad i na evropském kongresu 2019, který se bude konat v Praze v říjnu 2019. Organizace zájemců o aktivní činnost v sekci by se ujala MUDr. Katarína Veselá, v případě zájmu o větší zapojení do činnosti sekce se jí prosím ozvěte na mail: katka@hipokrates.cz

Schůzka členů Sekce mladých lékařů urgentní medicíny i zájemců o zapojení se bude konat v sobotu 4. 5. 2019  v Praze, místo ještě bude upřesněno.

MUDr. Šeblová Jana, Ph.D., FESEM                               MUDr. Katarína Veselá
Vědecký sekretář SUMMK