Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19

Společnost praktického lékařství ČLS JEP pořádá webinář Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19. , který se bude konat v úterý 5. ledna od 18.00 hodin (pozvánka).
Odborným garantem webináře je doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a za Českou lékařskou společnost JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.Do studia přijal pozvání koordinátor očkovací strategie MZČR PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA.  Dále zde budou prezentovány i prvotní zkušenosti s očkováním zdravotníků ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. O tyto informace jsme požádali ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA.

Registrace je možná na webových stránkách: https://www.praktickylekar.online/prenosy-online

Nové doporučené postupy

Vážené kolegyně a kolegové, před koncem roku si dovolujeme předložit dva doporučené postupy. Jeden z nich je zcela nový a řeší historicky poprvé Indikátory kvality činnosti zdravotnické záchranné služby. Druhý doporučený postup se týká Indikačních kritérií a operačního řízení letecké záchranné služby (LZS) a je aktualizací stávajícího, dva roky starého materiálu.

Dovolte mi zároveň, abych Vám jménem výboru SUMMK popřál krásné Vánoce, a především trvalé zdraví a štěstí do roku nastávajícího. Někdo může namítnout, že je to přání nenápadité, obyčejné a stále se opakující. Myslím, že ale většina z Vás bude se mnou souhlasit, že zvláště nyní je takové přání naléhavější než kdykoliv předtím.

S úctou

MUDr. Roman Gřegoř, MBA

předseda SUMMK

Zápis z 10. schůze výboru

Vložen zápis z 10. schůze výboru, která se konala videokonferenčně dne 21. 10. 2020 od 14:00 hodin.

Pozvánka na e-kongres ČSIM

Dobrý večer, vážení předsedové spřátelených odborných společností,
rád bych Vás a členy Vašich OS pozval ke sledování e-kongresu ČSIM, který proběhne v neděli 29. listopadu v době 10:00- 18:30 ze studia v hotelu Clarion ve Vysočanech. Účast (on-line i následně off-line) na kongresu, který je monotématický a zabývá se COVID19, je zdarma, je však nutná registrace – link viz níže.
S pozdravem

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., předseda výboru ČSIM

https://mhconsulting.cz/kongres/78-tematicky-kongres-csim-covid19-a-intenzivni-medicina-29-listopadu-2020/obecne-informace

Aktualizace doporučeného postupu

V sekci oborových doporučených postupů byla přidána aktualizace „Návrhu jednotné metodiky pro přednemocniční neodkladnou péči během
pandemie COVID 19 (SARS-CoV-2)
„, kterou ve verzi 3/18-11-2020 najdete také ke stažení zde:

Kritéria a podmínky pro ponechání pacienta s příznaky nemoci COVID-19 v ambulantní péči

Aktualizace doporučeného postupu 11/2020 najdete ke stažení ZDE, trvalý odkaz v rubrice Oborové doporučené postupy. Souběžně je text odeslán společnostem ČSIM i ČSARIM, které se podíleny na původní verzi. Schválená verze se pak objeví v mezioborových doporučených postupech.

Zápis z 9. schůze výboru

Do sekce „Zápisy z výboru“ byl doplněn zápis poslední „živé“ prezenční schůze výboru. Nejdete jej i zde: Zápis 26. 8. 2020

27. Dostálovy dny urgentní medicíny zrušeny!

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci urgentní medicíny,

s velikým politováním musím jménem výboru společnosti sdělit smutný fakt, kterým je zrušení plánované konference 27. Dostálovy dny urgentní medicíny, plánované na 20. – 22. října 2020. O zrušení rozhodl hlasováním jednoznačně celý výbor SUMMK.

Navzdory mírnému optimismu ještě v minulém týdnu došlo v minulých dnech k souběhu několika vlivů, které nakonec konání akce znemožnily.

První z nich je stále se zhoršující situace stran průběhu pandemie viru COVID-19 v České republice. Definitivní ranou do vazu však bylo páteční oznámení Clarion Congress Hotelu v Ostravě, že navzdory zabookovanému termínu rok dopředu a veškerým platným rezervacím, nám nemohou k ubytování poskytnout jakoukoliv kapacitu v hotelu samotném. Důvodem je rozhodnutí tenisové asociace WTA o přeložení místa konání ženského tenisového turnaje z Číny do Ostravy v kolidujícím termínu. Hotel tak údajně potřebuje mít na celou dobu konání, která se bohužel kryje s plánovaným termínem Dostálových dnů, veškerou ubytovací kapacitu. Náhradní nabízené řešení nebylo akceptovatelné z hlediska pohody účastníků i důvodů epidemických.

Rozhodování nebylo lehké, už jen s přihlédnutím k faktu, že podobná situace se nikdy nevyskytla za celých 27 let existence konference a také skutečnosti, kdy bylo registrováno již přes 250 účastníků a přihlášena celá řada firem a partnerů. Nicméně rozhodnutí o zrušení akce bylo nyní ještě možno přijmout bez závažných finančních dopadů. Všem, kteří již uhradili registrační poplatek budou finanční prostředky samozřejmě vráceny.

Další informace a kontakty naleznete na webové stránce akce: http://www.sanopharm.cz/akce/dostalovy-dny/

Ještě jednou se všem omlouváme a věříme, že se s většinou z Vás setkáme při 28. Dostálových dnech v příštím roce.

Smutná zpráva ze Středočeského kraje

Dne 5.8.2020 zemřel po dlouhé nemoci MUDr. Jan Koutenský. Připojujeme osobní vzpomínku ředitele ZZS SČK MUDr. Jiřího Knora, PhD.

Pozvání k účasti ve studii HEROES

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie způsobené novým koronarovirem. Naše odborná společnost je českým partnerem mezinárodní multicentrické studie, které se účastní asi 30 zemí a která je koordinována Univerzitou Chile a Columbia University v New Yorku. Studie je schválena etickou komisí MZ ČR a ministerstvo převzalo nad studií garanci. Podrobnosti naleznete v přiložených dokumentech.