Pozvánka na Svatomartinský worshop „Hemodynamika v praxi“

Dobrý den, rád bych pozval všechny „urgentisty a katastrofisty“ na tradiční akci Akademie České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM) – 8. Hemodynamický workshop ve Velkých Bílovcích, který se koná 7.-8. listopadu 2019 v hotelu Akademie. Tato dnes již tradiční akce je oblíbená hlavně díky účasti předních odborníků z celé republiky, kteří neformálním způsobem prezentují jednotlivé kazuistiky v malém, interaktivním kolektivu. Všechny potřebné údaje najdete webových stránkách www.hemodynamika.cz.

Na setkání se těší Prof. Vladimír Šrámek, Ph.D., předseda výboru ČSIM

Pozvánka na setkání Platformy urgentních příjmů – Pardubice

Platforma urgentních příjmů naší společnosti zve srdečně všechny příznivce problematiky urgentních příjmů na pracovní setkání, které se uskuteční dne 5. října 2019 od 10:00 do 16:00 v salónku U Viléma Pardubického Pivovaru, Palackého třída 250, 530 33 Pardubice. Podrobnosti jsou v přiložené pozvánce.

Metodický pokyn MZ ČR k LZS vydán ve Věstníku!

Soutředěným úsilím sekce LZS naší odborné společnosti byl připraven nový metodický pokyn – „Minimální podmínky pro spolupráci provozovatele vrtulníku letecké záchranné služby a poskytovatele zdravotnické záchranné služby“, který byl v pátek 30.8. 2019 oficiálně publikován ve Věstníku MZ ČR, částce 8.
Historicky první oficiální dokument tohoto druhu vychází z koncepčního materiálu expertní skupiny pro LZS a obsahuje řadu informací v kapitolách, zabývajících se problematikou technicko-organizační, školení a výcviku, speciálních činností (lanových technik) a v neposlední řadě kontroly a řízení kvality a bezpečnosti.

Věstník je dostupný ve formátu PDF ke stažení na stránkách MZ ČR zde:
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c8/2019_17742_11.html

Mezikrajská spolupráce při aktivaci LZS v roce 2018

Materiál Sekce LZS – Analýza mezikrajské spolupráce při aktivaci LZS v roce 2018, ke stažení ZDE.

Informace pro zájemce o práci Platformy urgentních příjmů 6/2019

Setkání zájemců o práci sekce urgentních příjmů se uskuteční 5.10.2019 v Pardubicích – první informace / pozvánka ZDE.

Monotématické číslo časopisu UM 2/2015 o urgentních příjmech je ke stažení ZDE.

Program českého dne na kongresu EUSEM 2019

26. Dostálův den urgentní medicíny – EUSEM congress 2019 NATIONAL TRACK

Program ke stažení ZDE

Zápis ze 3. schůze výboru

Zápis z 2. schůze výboru, která se konala dne 10.4.2019, je ke stažení níže:

Zpráva o setkání Sekce mladých lékařů urgentní medicíny 5/2019

Zpráva ze setkání je ke stažení ZDE.

Nový – aktuální vzdělávací program oboru Urgentní medicína konečně ze strany MZ ČR schválen a zveřejněn!

Po řadě měsíců od doby, kdy výbor Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof dodal na MZ ČR aktualizovaný vzdělávací program oboru, Ministerstvo konečně tento program spolu s mnoha dalšími schválilo a zveřejnilo – viz text níže:

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví schválilo nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ v roce 2005, 2009-2010, 2011 a 2015.

Vzdělávací programy se vztahují na lékaře zařazené do příslušných oborů po 1. 7. 2017.

Specializační program je možné stáhnout ZDE.

Registrace na 26. Dostálův den UM zahájena!

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

byla zahájena samostatná registrace na 26. Dostálův den urgentní medicíny, který se koná 13. 10. 2019 v Praze v Kongresovém centru v rámci Evropského kongresu urgentní medicíny (EUSEM) od 12. do 16. 10. 2019, viz:  https://www.hanzo.cz/ddum

Je možno registrovat se buď samostatně na český jednodenní program (při registraci do 31. 7. 2019 poplatky pro lékaře 1200 Kč, NLZP 1000 Kč, od 1. 8. 2019 lékaři 1400 Kč a NLZP 1200 Kč, platba na místě pro omezenou kapacitu nebude možná). Ti z českých účastníků, kteří se zaregistrují na celý kongres, se mohou zúčastnit české části bez další platby, jenom je nutné tuto možnost zaškrtnout při registraci (též s ohledem na kapacitu a vzájemnou informovanost s organizátory kongresu EUSEM o účastnících 26. Dostálova dne).