Previous Next

Návrh jednotné metodiky pro přednemocniční neodkladnou péči během pandemie COVID 19 (SARS-CoV-2)

V reakci na rychle se vyvíjející situaci ohledně pandemie viru COVID 19 (SARS-CoV-2) byl připraven návrh metodiky pro přednemocniční neodkladnou péči. Dokument navazuje a doplňuje souhrnný doporučený postup, který připravila společnost ČSARIM. Dnes (ve verzi 31032020) byla metodika aktuálně upravena v souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 30. března 2020 č. 334, které nově ustanovilo povinnou karanténu pro návrat z jakékoliv země, a dále byly provedeny formální úpravy dokumentu.

Koronavirus – odkazy

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP vydala českou modifikaci infografického materiálu “A Seattle Intensivist’s One pager on COVID-19”, zpracovanou týmem z ČSARIM a AKUTNE.CZ (Petr Štourač, Tomáš Gabrhelík, Vladimír Černý). Text shrnuje základní informace o COVID-19 v kontextu intenzivní péče a po zvětšení je dobře čitelný i na mobilním telefonu. QR kod v textu nahoře je možno využít k přístupu na originální stránky materiálu.

ČSARIM připravuje také souhrnný doporučený postup, který po bleskové revizi dotčených odborných společností bude na tomto místě také zveřejněn ke stažení.

Pro zájemce o účast na webinářích k problematice COVID dva odkazy:

https://www.eusem.org/news/corona-virus/511-webinar-on-covid-19-saturday-28-march-9-00-cet

https://esicm-tv.org/covid19

Brněnské dny urgentní medicíny zrušeny!

Dnes oznámili organizátoři Brněnských dnů urgentní medicíny to, co se bohužel dalo očekávat, tedy že vzhledem k epiemiologické situaci a s tím souvisejícími opatřeními je tato akce zrušena. Registrační poplatky budou vráceny v plné výši.


Pozdravy na frontu bojovníkům s koronavirem

Vážené kolegyně a kolegové ve zbrani i všichni zájemci o problematiku urgentní medicíny a medicíny katastrof.

V souvislosti se probíhající pandemií koronaviru SARS-CoV-2 (původně COVID 19) se ve veřejném prostoru vynořuje stále více a více nejrůznějších informací a vytřídit z nich ty opravdu validní a pro současnou situaci využitelné, je čím dál těžší.

Charakter nejen našich webových stránek neumožňuje díky mechanismu jejich editace trvalou a kontinuální reakci, naráží to především na naprostý nedostatek času se této aktualizaci věnovat. Velmi ale doporučujeme zapojit se do některého z diskuzních fór na sociálních sítích, některá jsou velmi kvalitní. Samozřejmě pokud se objeví centrálně platná odborná doporučení či nařízení, budou zde zveřejněna přímo nebo formou odkazu na primární zdroj.

Všichni najednou vidíme, že náš obor Urgentní medicína a medicína katastrof se dostává spolu s některými dalšími do první linie boje všech zdravotníků s  nepřáteli. Používám plurál naprosto úmyslně, protože ti hlavní nepřátelé jsou minimálně dva. První je v centru pozornosti všech – RNA koronavirus, označovaný původně jako COVID 19, později pak na základě detailnějšího poznání jeho struktury a podobnosti jako SARS-CoV-2.

Druhý hlavní nepřítel je to často iracionální chování některých z nás, tedy zdravotníků. Vidíme často dvě krajní polohy postojů. Na straně jedné je to bagatelizace problému a nerespektování základních zásad ochrany zdraví sebe a spolupracovníků. Druhým extrémem je často až hysterická reakce ošetřujícího personálu všech úrovní – od osádek ZZS, přes příjmové ambulance až po pracovníky na některých odděleních.

Musíme stále mít na mysli, že na nás ještě s daleko většími obavami hledí naši pacienti a celá laická veřejnost. Zachovejme si proto racionální přístup, a především zdravý rozum; mám pocit, že se jej momentálně nedostává ještě více než respirátorů všech tříd ochrany FFP.

Držme si navzájem palce, ať zvládneme nápor postupu nemoci zpomalit a rozložit v čase tak, aby zůstaly zachovány kapacitní možnosti nemocnic, a především personálu, který bude pečovat o pacienty s komplikovaným a těžkým průběhem.

Ať nás všechny provází Síla!

Výzva zájemcům o členství v Sekci urgentních příjmů (SUP)

Výbor SUMMK souhlasí se vznikem SUP, jakožto sekce pro organizaci a systémové řešení aspektů činnosti UP v ČR (odsouhlaseno na 7. schůzi výboru SUMMK dne 5. 2. 2020) a pověřil MUDr. Vladislava Kutěje k doložení seznamu zájemců o členství v této sekci, a to za účelem konání voleb do této organizační jednotky. ŽÁDÁME TEDY ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V TÉTO SEKCI, ABY POSTUPOVALI PODLE POSTUPU, KTERÝ JE UVEDEN V PŘIPOJENÉM DOKUMENTU.

Dr. Vladislav Kutěj

Akuální informace a pokyny z MZ ke koronarovirové infekci SARS – CoV2

Ministerstvo zdravotnictví dnes (19. 3. 2020) odeslalo nové pokyny vybraným cílovým skupinám pokytovatelů zdravotní péče. Jedná se o 4 dokumenty, řešící algoritmus testování podezřelých osob na přítomnost SARS-CoV-2 za použití včera dodaných rychlotestových souprav. Diagnostika se provádí z kapilární krve a orientační výsledek je k dispozici za cca 20-30 minut. Klasické testování pomocí PCR samozřejmě probíhá také. Další dokumenty řeší indikace k vyšetření a pokyny pro praktické pékaře. Poslední dokument popisuje algoritmus práce na Call centru čísla 1212.

Evropský syllabus pro vzdělávání v pediatrické urgentní medicíně

Evropská společnost urgentní medicíny (EUSEM) vydala inovovaný syllabus pro vzdělávání v pediatrické urgentní medicíně. Pro zájemce je ke stažení zde:

Zápis ze 6. schůze výboru

Požadavky na vzdělavatele v urgentní medicíně – metariál U.E.M.S

U.E.M.S. (European Union of Medical Specialists) publikoval požadavky na vzdělavatele v urgentní medicíně, tzv. ETR (European Training Requirements for the Specialty of Emergency Medicine). Materiál ke stažení zde:

Očekávání mladých lékařů – výsledky ankety