Previous Next

Statistika LZS za rok 2020

Souhrnná tabulka ke stažení ZDE (formát PDF)

Stanovisko k případu nevyslání výjezdové skupiny (zveřejnil web TN.cz)

Na výše uvedeném webu byl zveřejněn článek, věnující se případu, kdy na tísňovou linku volali příbuzní devětapadesátiletého muže, který byl dušný a měl i další potíže. Nebyla k němu vyslána výjezdová skupina. O den později se stav nemocného náhle prudce zhoršil – upadl do bezvědomí. Přivolaná ZZS muže neúspěšně resuscitovala a ten nakonec zemřel.

Po vyslechnutí nahrávky hovoru, který je k příspěvku připojen, považuje výbor SUMMK odmítnutí výjezdu zdravotnické záchranné služby operátorem tísňové linky 155 za postup, který neodpovídá náležité odborné úrovni. Celé stanovisko je k dispozici zde.

Studie HEROES – dopady pandemie na psychické zdraví poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

V roce 2020, konkrétně od 24. 6. 2020 do 31. 8. 2020 proběhlo v ČR první kolo sběru dat studie The COVID-19 HEalth caRe wOrkErS (HEROES) Study“. Studie nadále probíhá, další podrobnosti a výsledky z první fáze jsou k dispozici zde.

Zápis z 11. schůze výboru

V příslušné sekci byl zveřejněn zápis z 11. schůze výboru.

Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19

Společnost praktického lékařství ČLS JEP pořádá webinář Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19. , který se bude konat v úterý 5. ledna od 18.00 hodin (pozvánka).
Odborným garantem webináře je doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a za Českou lékařskou společnost JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.Do studia přijal pozvání koordinátor očkovací strategie MZČR PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA.  Dále zde budou prezentovány i prvotní zkušenosti s očkováním zdravotníků ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. O tyto informace jsme požádali ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA.

Registrace je možná na webových stránkách: https://www.praktickylekar.online/prenosy-online

Nové doporučené postupy

Vážené kolegyně a kolegové, před koncem roku si dovolujeme předložit dva doporučené postupy. Jeden z nich je zcela nový a řeší historicky poprvé Indikátory kvality činnosti zdravotnické záchranné služby. Druhý doporučený postup se týká Indikačních kritérií a operačního řízení letecké záchranné služby (LZS) a je aktualizací stávajícího, dva roky starého materiálu.

Dovolte mi zároveň, abych Vám jménem výboru SUMMK popřál krásné Vánoce, a především trvalé zdraví a štěstí do roku nastávajícího. Někdo může namítnout, že je to přání nenápadité, obyčejné a stále se opakující. Myslím, že ale většina z Vás bude se mnou souhlasit, že zvláště nyní je takové přání naléhavější než kdykoliv předtím.

S úctou

MUDr. Roman Gřegoř, MBA

předseda SUMMK

Zápis z 10. schůze výboru

Vložen zápis z 10. schůze výboru, která se konala videokonferenčně dne 21. 10. 2020 od 14:00 hodin.

Pozvánka na e-kongres ČSIM

Dobrý večer, vážení předsedové spřátelených odborných společností,
rád bych Vás a členy Vašich OS pozval ke sledování e-kongresu ČSIM, který proběhne v neděli 29. listopadu v době 10:00- 18:30 ze studia v hotelu Clarion ve Vysočanech. Účast (on-line i následně off-line) na kongresu, který je monotématický a zabývá se COVID19, je zdarma, je však nutná registrace – link viz níže.
S pozdravem

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., předseda výboru ČSIM

https://mhconsulting.cz/kongres/78-tematicky-kongres-csim-covid19-a-intenzivni-medicina-29-listopadu-2020/obecne-informace

Aktualizace doporučeného postupu

V sekci oborových doporučených postupů byla přidána aktualizace „Návrhu jednotné metodiky pro přednemocniční neodkladnou péči během
pandemie COVID 19 (SARS-CoV-2)
„, kterou ve verzi 3/18-11-2020 najdete také ke stažení zde:

Kritéria a podmínky pro ponechání pacienta s příznaky nemoci COVID-19 v ambulantní péči

Aktualizace doporučeného postupu 11/2020 najdete ke stažení ZDE, trvalý odkaz v rubrice Oborové doporučené postupy. Souběžně je text odeslán společnostem ČSIM i ČSARIM, které se podíleny na původní verzi. Schválená verze se pak objeví v mezioborových doporučených postupech.