Specifika zákroků a technik v přednemocniční neokladné péči u pacientů se suspektním nebo potvrzeným onemocněním COVID-19

Další ze série doporučených postupů, vznikajících akutně na základě potřeby se týká různých zákroků a činností nejen v přednemocniční neodkladné péči u pacienta s podezřením nebo pozitivním nálezem onemocnění COVID-19. Materiál vznikl opět v těsné spolupráci společností SUMMK, ČSARIM a ČSIM (u posledních dvou jmenovaných ještě probíhá záverečné schvalovací kolečko). Dokument je k dispozici zde.