Mezinemocniční transport pacientů s těžkým a kriticky závažným průběhem COVID-19

Kolektiv autorů z Ústí na Labem poskytl Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof materiál, který reflektuje zkušenosti z mezinemocničních transportů pacientů s těžkým průběhem nemoci COVID-19. Vzniklo tak konsensuální stanovisko, které tímto dáváme k dispozici.