27. Dostálovy dny urgentní medicíny zrušeny!

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci urgentní medicíny,

s velikým politováním musím jménem výboru společnosti sdělit smutný fakt, kterým je zrušení plánované konference 27. Dostálovy dny urgentní medicíny, plánované na 20. – 22. října 2020. O zrušení rozhodl hlasováním jednoznačně celý výbor SUMMK.

Navzdory mírnému optimismu ještě v minulém týdnu došlo v minulých dnech k souběhu několika vlivů, které nakonec konání akce znemožnily.

První z nich je stále se zhoršující situace stran průběhu pandemie viru COVID-19 v České republice. Definitivní ranou do vazu však bylo páteční oznámení Clarion Congress Hotelu v Ostravě, že navzdory zabookovanému termínu rok dopředu a veškerým platným rezervacím, nám nemohou k ubytování poskytnout jakoukoliv kapacitu v hotelu samotném. Důvodem je rozhodnutí tenisové asociace WTA o přeložení místa konání ženského tenisového turnaje z Číny do Ostravy v kolidujícím termínu. Hotel tak údajně potřebuje mít na celou dobu konání, která se bohužel kryje s plánovaným termínem Dostálových dnů, veškerou ubytovací kapacitu. Náhradní nabízené řešení nebylo akceptovatelné z hlediska pohody účastníků i důvodů epidemických.

Rozhodování nebylo lehké, už jen s přihlédnutím k faktu, že podobná situace se nikdy nevyskytla za celých 27 let existence konference a také skutečnosti, kdy bylo registrováno již přes 250 účastníků a přihlášena celá řada firem a partnerů. Nicméně rozhodnutí o zrušení akce bylo nyní ještě možno přijmout bez závažných finančních dopadů. Všem, kteří již uhradili registrační poplatek budou finanční prostředky samozřejmě vráceny.

Další informace a kontakty naleznete na webové stránce akce: http://www.sanopharm.cz/akce/dostalovy-dny/

Ještě jednou se všem omlouváme a věříme, že se s většinou z Vás setkáme při 28. Dostálových dnech v příštím roce.