27.5.2020 – Den urgentní medicíny

Již třetím rokem slaví 27. května urgentní medicína svůj mezinárodní den – Emergency Medicine Day. I v celosvětovém měřítku je mladým oborem, ale tím, že zajišťuje nepřetržitou zdravotní péči, jak v terénu prostřednictvím zdravotnických záchranných služeb, tak  v nemocnici na urgentních příjmech, je důležitým prvkem systému zdravotní péče všude na světě. Evropská společnost urgentní medicíny (EUSEM), která vznik mezinárodního dne iniciovala, vydala k letošním oslavám pod mottem „Chceme více! – lékařů, sester, zdrojů“ následující prohlášení. Jako Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a člen EUSEM se k němu připojujeme.

Za výbor SUMMK MUDr. Roman Gřegoř, MBA, předseda SUMMK

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., místopředseda SUMMK

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., vědecký sekretář SUMMK

MUDr. Marek Slabý, MBA, předseda Asociace ZZS ČR

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., předseda České resuscitační rady, člen výboru SUMMK

MUDr. Vladislav Kutěj, MUDr. Jiří Knor, Ph.D., MUDr. Ondřej Franěk, MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Eva Smržová – členové a členky výboru

Veřejnosti

V době pandemie koronaviru to byli často právě lékaři, sestry, záchranáři a další odborníci z oboru urgentní medicína, kteří v nepřetržitém režimu stáli v první linii a starali se o vaše bezpečí.

Lékaři urgentní medicíny jsou odborníky na zvládání mimořádných událostí, v zátěži umí zorganizovat vybavení, pomůcky i personální zdroje, aby celé společnosti – každému z vás – v případě potřeby poskytli léčbu, kterou potřebujete. V zemích, kde je urgentní medicína samostatnou specializací, je reakce na mimořádné situace lepší a efektivnější. Tam, kde je dostatek personálu, kde specializaci vedou kvalifikovaní lékaři urgentní medicíny, je i dostupnost kvalifikované pomoci, příjem a léčba pacientů plynulejší a výsledný stav lepší.

Dnes – 27. května – nejen oslavujeme urgentní medicínu, ale také žádáme vlády i vás, veřejnost, o podporu ve snaze zřízení plošné sítě urgentních příjmů a zajištění zdrojů pro tato pracoviště, včetně dostatku zdrojů pro sestry, záchranáře a další nezbytný personál tak, abychom byli schopni zajistit plynulou návaznost akutní zdravotní péče a tím i vaše bezpečí v jakékoliv tísňové situaci.

Jestliže souhlasíte, sdílejte prosím #emergencymedicineday