Zápisy ze 4. a 5. schůze výboru

V sekci „Zápisy ze schůzí výboru“ jsou přidány zápisy z výborových schůzí č. 4 a 5, které proběhly ve dnech 25. 9. a 6. 11. 2019.