Sekce mladých lékařů – informace pro zájemce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás s několika informacemi, které zčásti vyplynuly z účasti několika mladých lékařů na evropském kongresu urgentní medicíny (EuSEM) v Glasgow od 9. do 12. září 2018.

Je možnost se více zapojit a spolupracovat na mezinárodní úrovni se sekcí mladých lékařů EuSEM (Euroepan Society of Emergency Medicine – Young Emergency Medicine Doctors, YEMD). MUDr. Katarína Veselá se zúčastnila jednání této sekce a evropští kolegové jsou velmi vstřícní.

Kromě vzdělávacích kurzů nebo účasti na konferencích se sekce snaží i o zmapování možností výměnných stáží evropských urgentních příjmů a má stálého zástupce ve výkonném výboru evropské společnosti.

Bylo by dobré, kdyby se lékaři a případně medici registrovaní v Sekci mladých lékařů SUMMK ČLS JEP sešli, zvolili si vedení (předsedu a místopředsedu, tak jako ostatní sekce společnosti) a delegovali svého zástupce, který by se mohl účastnit schůzí výboru společnosti. Podmínkou členství v sekci je členství ve Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. Volby do vedení sekce je schopna zajistit Členská evidence ČLS JEP (elektronicky).

Rozsah další činnosti je pak už na členech sekce, ale zcela nepochybně by se nabízela účast na kongresech, snad i na evropském kongresu 2019, který se bude konat v Praze v říjnu 2019. Organizace zájemců o aktivní činnost v sekci by se ujala MUDr. Katarína Veselá, v případě zájmu o větší zapojení do činnosti sekce se jí prosím ozvěte na mail: katka@hipokrates.cz

Schůzka členů Sekce mladých lékařů urgentní medicíny i zájemců o zapojení se bude konat v sobotu 4. 5. 2019  v Praze, místo ještě bude upřesněno.

MUDr. Šeblová Jana, Ph.D., FESEM                               MUDr. Katarína Veselá
Vědecký sekretář SUMMK