Pozdravy na frontu bojovníkům s koronavirem

Vážené kolegyně a kolegové ve zbrani i všichni zájemci o problematiku urgentní medicíny a medicíny katastrof.

V souvislosti se probíhající pandemií koronaviru SARS-CoV-2 (původně COVID 19) se ve veřejném prostoru vynořuje stále více a více nejrůznějších informací a vytřídit z nich ty opravdu validní a pro současnou situaci využitelné, je čím dál těžší.

Charakter nejen našich webových stránek neumožňuje díky mechanismu jejich editace trvalou a kontinuální reakci, naráží to především na naprostý nedostatek času se této aktualizaci věnovat. Velmi ale doporučujeme zapojit se do některého z diskuzních fór na sociálních sítích, některá jsou velmi kvalitní. Samozřejmě pokud se objeví centrálně platná odborná doporučení či nařízení, budou zde zveřejněna přímo nebo formou odkazu na primární zdroj.

Všichni najednou vidíme, že náš obor Urgentní medicína a medicína katastrof se dostává spolu s některými dalšími do první linie boje všech zdravotníků s  nepřáteli. Používám plurál naprosto úmyslně, protože ti hlavní nepřátelé jsou minimálně dva. První je v centru pozornosti všech – RNA koronavirus, označovaný původně jako COVID 19, později pak na základě detailnějšího poznání jeho struktury a podobnosti jako SARS-CoV-2.

Druhý hlavní nepřítel je to často iracionální chování některých z nás, tedy zdravotníků. Vidíme často dvě krajní polohy postojů. Na straně jedné je to bagatelizace problému a nerespektování základních zásad ochrany zdraví sebe a spolupracovníků. Druhým extrémem je často až hysterická reakce ošetřujícího personálu všech úrovní – od osádek ZZS, přes příjmové ambulance až po pracovníky na některých odděleních.

Musíme stále mít na mysli, že na nás ještě s daleko většími obavami hledí naši pacienti a celá laická veřejnost. Zachovejme si proto racionální přístup, a především zdravý rozum; mám pocit, že se jej momentálně nedostává ještě více než respirátorů všech tříd ochrany FFP.

Držme si navzájem palce, ať zvládneme nápor postupu nemoci zpomalit a rozložit v čase tak, aby zůstaly zachovány kapacitní možnosti nemocnic, a především personálu, který bude pečovat o pacienty s komplikovaným a těžkým průběhem.

Ať nás všechny provází Síla!