Návrh jednotné metodiky pro přednemocniční neodkladnou péči během pandemie COVID 19 (SARS-CoV-2)

V reakci na rychle se vyvíjející situaci ohledně pandemie viru COVID 19 (SARS-CoV-2) byl připraven návrh metodiky pro přednemocniční neodkladnou péči. Dokument navazuje a doplňuje souhrnný doporučený postup, který připravila společnost ČSARIM. Dnes (ve verzi 31032020) byla metodika aktuálně upravena v souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 30. března 2020 č. 334, které nově ustanovilo povinnou karanténu pro návrat z jakékoliv země, a dále byly provedeny formální úpravy dokumentu. V polovině června byl postup aktualizován implementací nejnovějšího doporučení MZ ČR pro použití OOP. Postup je ke stažení zde: /