Metodický pokyn MZ ČR k LZS vydán ve Věstníku!

Soutředěným úsilím sekce LZS naší odborné společnosti byl připraven nový metodický pokyn – „Minimální podmínky pro spolupráci provozovatele vrtulníku letecké záchranné služby a poskytovatele zdravotnické záchranné služby“, který byl v pátek 30.8. 2019 oficiálně publikován ve Věstníku MZ ČR, částce 8.
Historicky první oficiální dokument tohoto druhu vychází z koncepčního materiálu expertní skupiny pro LZS a obsahuje řadu informací v kapitolách, zabývajících se problematikou technicko-organizační, školení a výcviku, speciálních činností (lanových technik) a v neposlední řadě kontroly a řízení kvality a bezpečnosti.

Věstník je dostupný ve formátu PDF ke stažení na stránkách MZ ČR zde:
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c8/2019_17742_11.html