Kritéria a podmínky pro ponechání pacienta s příznaky COVID-19 v ambulantní péči

První kontakt s nemocným, jevící příznaky onemocnění COVID, začíná v terénu, méně často v nějaké ambulanci, ať už praktika nebo ambulantního specialisty. Především pro potřeby výjezdových skupin ZZS (z nichž většina je nelékařských) vznikl doporučený postup (SUUMK ve spolupráci se společnostmi ČSARIM a ČSIM, které jej mají ve schvalovacím procesu). Dokument má být vodítkem pro rozhodovací proces ve smyslu ponechání pacienta na místě nebo jeho odvezení do nemocnice. Součástí postupu je i jednostránkový list pro pacienta, který lze ponechat pacientovi. Je v něm na jednom místě srozumitelným způsobem vysvětleno, jak se má chovat a jaké zásady musí dodržovat.