Informace pro zájemce o činnost Platformy urgentních příjmů 4/2019


Setkání PUP

Druhé setkání PUP proběhlo v rámci ostravské konference intenzivistů v únoru 2018. Letošní setkání se uskutečnilo 31. ledna 2019 po programovém bloku UP na 21.th Colours of Sepsis s následujícím programem:

  • Vystoupení předsedkyně OS UM a MK – MUDr.Jana šeblová, Ph.D.
  • Informace o stavu legalizace vykazování pětice nových výkonů pro UP v ČR – MUDr. Vladislav Kutěj, MUDr. Jaromír Kočí Ph.D.,FACS 
  • Vystoupení mladých urgentistů s návrhem činnosti – MUDr. Tomáš Veleta, MUDr. Ondřej Rennét  
  • Varia

Novinky:

  • V segmentu organizačně provozním bylo dohodnuto minimálně jedno setkání za rok. Nejbližší proběhne na podzim 2019 s tím, že lednové setkání v Ostravě v rámci konference Colours of Sepsis by se mělo stát, budou-li zástupci PUP nadále zváni organizátory k naplnění bloku, žádoucí tradicí
  • Po doplnění databáze obsahuje nyní platforma 46 kontaktů z celé republiky. Jednotlivým členům jsou aktuálně zasílány informace z dění kolem UP, nyní především z oblasti sjednocení a legalizaci vykazování péče na UP v ČR.

Hlasování o termínu podzimního setkání PUP

Hlasujte, prosím, ZDE do 30. 4. 2019, potom napevno určíme výherní termín. Místo setkání bude upřesněno (Hradec Králové, nebo Pardubice). Budeme se těšit!

O. Rennét, T. Veleta