Category: Ostatní

Aktualizace doporučeného postupu

V sekci oborových doporučených postupů byla přidána aktualizace „Návrhu jednotné metodiky pro přednemocniční neodkladnou péči běhempandemie COVID 19 (SARS-CoV-2)„, kterou ve verzi 3/18-11-2020 najdete také ke stažení zde:

Zápis z 9. schůze výboru

Do sekce „Zápisy z výboru“ byl doplněn zápis poslední „živé“ prezenční schůze výboru. Nejdete jej i zde: Zápis 26. 8. 2020

27. Dostálovy dny urgentní medicíny zrušeny!

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci urgentní medicíny, s velikým politováním musím jménem výboru společnosti sdělit smutný fakt, kterým je zrušení plánované konference 27. Dostálovy dny urgentní medicíny, plánované na 20. – 22. října 2020. O zrušení rozhodl hlasováním jednoznačně celý výbor SUMMK. Navzdory mírnému optimismu ještě v minulém týdnu došlo v minulých dnech k souběhu několika vlivů, které nakonec …

Continue reading

Smutná zpráva ze Středočeského kraje

Dne 5.8.2020 zemřel po dlouhé nemoci MUDr. Jan Koutenský. Připojujeme osobní vzpomínku ředitele ZZS SČK MUDr. Jiřího Knora, PhD.

Pozvání k účasti ve studii HEROES

Vážené kolegyně, vážení kolegové, obracíme se na Vás s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie způsobené novým koronarovirem. Naše odborná společnost je českým partnerem mezinárodní multicentrické studie, které se účastní asi 30 zemí a která je koordinována Univerzitou Chile a Columbia University v New …

Continue reading

Zápisy ze schůzí výboru

Do příslušné sekce přibyly zápisy ze 7. a 8. schůze výboru.

PNP u pacientů s vrozenými krvácivými chorobami

Spolu s Českou hematologickou společností ČLS JEP byl vydán nový doporučený postup – Mezioborové stanovisko pro přístup k pacientům s hemofilií a von Willebrandovou chorobou v přednemocniční péči (PNP). Soubor je ke stažení zde:

V sobotu 9. května zemřel po dlouhé těžké nemoci MUDr. Josef Mucha

Pan doktor Mucha celý svůj profesní život spojil s urgentní medicínou, zrodem a transformací zdravotnické záchranné služby ve městě Brně a Jihomoravském kraji a s rozvojem ZZS v České republice. V roce 1969 promoval na tehdejší lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Brno (dnes Masarykova univerzita Brno) a nastoupil na praxi jako sekundář do Nemocnice s poliklinikou Kroměříž a …

Continue reading

Specifika zákroků a technik v přednemocniční neokladné péči u pacientů se suspektním nebo potvrzeným onemocněním COVID-19

Další ze série doporučených postupů, vznikajících akutně na základě potřeby se týká různých zákroků a činností nejen v přednemocniční neodkladné péči u pacienta s podezřením nebo pozitivním nálezem onemocnění COVID-19. Materiál vznikl opět v těsné spolupráci společností SUMMK, ČSARIM a ČSIM (u posledních dvou jmenovaných ještě probíhá záverečné schvalovací kolečko). Dokument je k dispozici zde.

Příjem a třídění pacientů se suspektním nebo potvrzeným onemocněním COVID-19

Opět ve spolupráci odborných společností ČSARIM, ČSIM a SUMMK vznikl další doporučený postup, řešící problematiku přechodu přednemocniční do nemocniční neokladné péče u pacientů se suspektním nebo potvrzeným onemocněním COVID-19. Postup navazuje na dokument Kritéria a podmínky pro ponechání pacienta s příznaky COVID-19 v ambulantní péči, řešící první kontakt s nemocným, ať už doma nebo v …

Continue reading