POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVNÁNÍ A SOR

Informace o převodu specializačního vzdělávání na LF

SPECIALIZAČNÍ OBOROVÁ RADA

Zápis z 1. schůze SOR (březen 2016)

Statut a jednací řád SOR

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Evropské Curriculum pro obor UM (akt. 2009)

Vzdělávací program oboru urgentní medicína (akt. 2015)