STANOVISKA VÝBORU

Datum Téma Komu
leden 2017 Seznam znalců oboru Urgentní medicína, jejichž odbornost Výbor respektuje (aktualizace 2017) Krajské úřady, krajské soudy, ředitelé ZZS krajů, ČLK,  ČLS JEP, Komora znalců
květen 2015 Programové prohlášení Výboru pro roky 2015 - 2019 Všem členům společnosti
květen 2012 Memorandum o spolupráci na změně organizace primární zdravotní péče v ČR Odborné i laické veřejnosti
listopad 2011 Stanovisko k dojezdové době stanovené v Zákoně o záchranné službě Odborné i laické veřejnosti
říjen 2011 Stanovisko k soudnímu sporu v Brně Odborné i laické veřejnosti
květen 2011 Programové prohlášení Výboru pro roky 2011 - 2015 Všem členům společnosti
květen 2011 Stanovisko k návrhu Zákona o ZZS Odborné i laické veřejnosti
leden 2011 Existence samostatného oboru UMMK + Odpověď MZd Ministr zdravotnictví
17.1.2011 Prohlášení k akci Děkujeme, odcházíme Odborné i laické veřejnosti
20.1.2010 Seznam znalců z oboru UM a MK, jejich odbornost výbor respektuje Krajské úřady, krajské soudy, ředitelé ZZS krajů, ČLK,  ČLS JEP, Komora znalců
8.9.2009 Uznání specializované způsobilosti u lékařů, kteří složili atestaci z oboru Urgentní medicína před rokem 2004 Lékařům s odborností Urgentní medicína
2.3.2009 Plánované porody v domácnosti Odborné i laické veřejnosti
21.1.2009 Zařazení oboru Urgentní medicína Všem členům společnosti, asociaci záchranných služeb, zřizovatelům
21.1.2009 Podmínky pro práci lékaře ve výjezdové skupině ZZS Všem členům společnosti, asociaci záchranných služeb, zřizovatelům
4.10.2007 Podmínky pro přijetí a práci lékaře s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem v podmínkách zdravotnické záchranné služby Všem členům společnosti, asociaci záchranných služeb, zřizovatelům
15.9.2007 Programové prohlášení EuSEM - O urgentní medicíně v Evropě Všem členům společnosti
16.7.2007 Setkávací systém - výklad pro VZP a další subjekty VZP, všem členům společnosti
20.4.2007 Programové prohlášení pro roky 2007 - 2011 Všem členům společnosti
7.2.2007 Reportáž TV NOVA 6.2.2007 TV NOVA, ČTK
13.3.2006 Propagace linky 112 MZd
28.5.2003 Přeprava pacientů stižených SARS prostředky ZZS Ministryně zdravotnictví, odbor krizového řízení MZd, Asociace zdravotních a dopravních služeb
5.5.2003 Napadení lékaře ZZS Ministři zdravotnictví a vnitra, předsedové výborů pro sociální a zdravotní politiku PS PČR a  Senátu PČR
17.3.2003 Rušení LSPP vs. záchranná služba Asociaci krajů ČR, MZd, ČLK
7.3.2003 Požadavky na kvalifikaci ředitelů ÚSZS při nově probíhajících výběrových řízeních Asociaci krajů ČR, MZd
5.2.2003 Linka 112 K dispozici členům výboru pro použití v místním tisku v případě potřeby
30.3.2003 Programové prohlášení pro roky 2003 - 2007 Všem členům společnosti