DOPORUČENÉ POSTUPY ČLS JEP - SPOLEČNOSTI UM a MK

aktualizace: 25. 1. 2017

Aktualizace Název Text Poznámky a starší verze
2017 Konsensuální stanovisko pro cílenou regulaci tělesné teploty v PNP u pacientů po NZO text 2010
2017 Poskytování telefonických informací o obvyklém postupu v případě nezávažných zdravotních potíží text  
2017 Používání skóre NACA v podmínkách PNP text  
2017 Přednemocniční péče o pacienty s akutní cévní příhodou mozkovou text 2006   2009
2017 Neodkladná resuscitace text 2006   2009    2011
2017 Telefonicky asistovaná první pomoc (postup zatím nevydán) text 2007    2011   2013
2015 Systémové funkční hodnocení práce ZOS text  
2014 Zdravotnické zajištění kulturních a sportovních akcí text  
2014 Neurotraumata v PNP text  
2013 Nález těla zemřelého text  
2013 Indikační kritéria pro nasazení LZS text 2010
2011 Hromadné postižení zdraví - postup řešení ZZS v terénu text  
2009 Třídící a identifikační karta pro lékařské třídění text  
2009 Ošetření pacienta se závažným úrazem v PNP text  
2009 Organizace příjmu pacientů na vstupu nemocnice při mimořádných událostech text  
2007 Akutní koronární syndrom v PNP text 2004
       

MEZIOBOROVÁ STANOVISKA A DOPORUČENÉ POSTUPY

Aktualizace Téma
2017 Přednemocniční péče o termický úraz (Prvotní odborné ošetření popáleninového traumatu)
2016 Antidota:    Seznam podle antidot    Seznam podle poskytovatelů
2009 Konsensuální stanovisko k použití terapeutické hypotermie
2009 Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péče
2009 Diagnostický a léčebný standard otravy oxidem uhelnatým

ZRUŠENÉ POSTUPY

2006 Invazivní meningokoková onemocnění  - úvodní diagnostika, léčba a převoz pacientů zrušen 2016 Nahrazen Věstníkem 10/2016 str. 18 - 24
2007 Správná praxe ZOS zrušen 2015 Nahrazen DP Systémové funkční hodnocení...