ODKAZY

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně

Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

******************

Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof

European Society for Emergency Medicine

National Association of EMS Physicians

******************

Česká kardiologická společnost

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny