VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2015

VÝUKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

abcde

1)  A B C D E

Postup ABCDE je běžně známý a používaný postup při vyšetřování pacienta. Tabulka shrnuje, jaká vyšetření a intervence by měly být provedeny v každé z oblastí a následně uvádí, co je cílem provedených vyšetření a intervencí.

Tabulka je koncipována pro primární neodkladné vyšetření v urgentní medicíně. S ohledem na snahu o vytvoření univerzální tabulky a zachování přehlednosti je určitým kompromisem, jelikož např. nerozvádí veškeré body do detailu či nezahrnuje specifika pacientů s traumatem či dětského věku.

Ke stažení ve formátu PDF, pro stažení ve formátu JPG klikněte na ikonu obrázku a následně jej uložte.

Autoři: Kodet J., Mgr. Peřan D.

Spoluautoři: Bc. Callerová J., Mgr. Cmorej P.Ch., MUDr. Djakow J., Karmazín P., Mgr. Mathauser R., Bc. Picmausová I., MUDr. Štěpán M., MUDr. Truhlář A.

2) Strukturované předávání informací

Předávání informací o stavu pacienta patří k běžným činnostem každého zdravotnického pracovníka. V oblasti urgentní medicíny je často možné předat pouze důležité informace v krátkém časovém úseku. Schopnost tyto informace předat uceleně může být zásadní pro další postup a bezpečí pacienta.

Strukturovanou informaci o zdravotním stavu pacienta lze poskytnout podle různých akronymů, které obvykle vycházejí z anglického jazyka. ČLS JEP SUMMK – Sekce NLZP se zaměřila na ty, jež jsou v praxi používány v Evropě a v České republice jsou vyučovány v kurzech ALS či ATLS. Prostřednictvím těchto kurzů jsou tedy známy i v našich podmínkách.

at-mist

 AT- MIST

Akronym používaný při strukturovaném předání informací o pacientovi s polytraumatem, vyučovaný např. v kurzech ATLS či ETC. Obsahuje informace, které jsou důležité pro přípravu traumatýmu příjmového oddělení.

Ke stažení ve formátu PDF, pro stažení ve formátu JPG klikněte na ikonu obrázku a následně jej uložte.

Autoři: Kodet J., Mgr. Peřan D.

 

 

isbar

ISBAR

Obecný akronym pro předávání informací o zdravotním stavu pacienta, vyučovaný např. v kurzu ALS.

Ke stažení ve formátu PDF, pro stažení ve formátu JPG klikněte na ikonu obrázku a následně jej uložte.

Autoři: Kodet J., Mgr. Peřan D.

 

 

 

Doporučení Evropské resuscitační rady 2015

Překlad souhrnu nových doporučení.

Oficiální stránky ERC s doporučenými postupy:
http://www.cprguidelines.eu/