SEKCE MEKA - MEDICÍNA KATASTROF

Disaster monitoring (zajišťuje KS MEKA FN BRNO)

Jednotná visačka (formát pdf)

Jednotná visačka - manuál (formát pdf)

Výbor sekce MEKA SUMMK ČLS JEP
Předseda MUDr. Pavel URBÁNEK, Ph.D. – ZZS JMK Brno
První místopředseda: MUDr. Jiří MAŠEK – ZZS KHK Hradec Králové
Druhý místopředseda: MUDr. Milan BRÁZDIL – ZZS OK Olomouc
Členové výboru: MUDr. Dana HLAVÁČKOVÁ – MZd ČR (OKP)
MUDr. Josef ŠTOREK, Ph.D. – IPVZ Praha, K UMMK

Programová náplň

Zápis z ustavující schůze - Brno, leden 2006

Zápis ze schůze - Lukov, červen 2006

Zápis ze schůze - Hradec n.M, listopad 2006

Zápis ze schůze - Hradec n.M, listopad 2007

Zápis ze schůze - Hradec n.M, listopad 2008

Zápis ze schůze - Ostrava, říjen 2009

Zápis ze schůze - Ostrava, říjen 2010

Zápis ze schůze - Ostrava, říjen 2011   Zpráva o plnění programu - říjen 2011

Zápis ze schůze - Ostrava, říjen 2012

Zápis ze schůze - Ostrava, listopad 2017

Mailová konference členů sekce MEKA - meka@pandora.cz

DOKUMENTY

Urbánek P. Hromadná postižení - modelové postupy a řešení v přednemocniční péči. Disertační práce, Brno, 2007 (formát pdf)