Nosná témata:

Náhlá zástava oběhu

KPCR

AIM 

v přednemocniční fázi

včetně prezentace návrhů doporučených postupů společnosti UM a MK

VARIA

******

Workshop na téma STATISTIKA ZZS

včetně návrhu nové sady dat pro ÚZIS

********

PROGRAM (finální verze - 12.9.2003)

Přihláška ke stažení

Pozvánka

 aktualizace 13.9.2003